Nederland

België

Frankrijk

Overige landen

Startpagina

Inleiding

antwerpen 2.3-9 antwerpen 2.3-11 antwerpen 2.3-11 antwerpen 2.3-10 antwerpen 2.3-9

Balen-Olmen: Sint Willibrorduskerk

De Sint Willibrorduskerk heeft een toren van 31.9 meter. De kerk van Olmen was oorspronkelijk een eigenkerk, d.w.z. een kerk die eigendom was van de heer van Olmen. De kerk werd gebouwd op grond van de heer. Ook de gronden tussen de kerk en de Asbeek behoorden tot aan de Franse Tijd toe aan de heer van Olmen.

Dat de kerk oorspronkelijk een eigenkerk was, laat veronderstellen dat ze gebouwd werd in de middeleeuwen. Sommige sporen zouden nog uit die periode dateren. Een nieuwe kerk werd gebouwd in de14de eeuw of de 15de eeuw. Verdere historische bronnen ontbreken. Het altaar werd in ieder geval opnieuw gewijd in 1499.

In het laatst van de 19e eeuw werd de kerk afgebroken, maar de toren is behouden. Deze dateert uit de 15e eeuw. Het is een typisch Kempische bakstenen toren in gotische stijl. Hij vertoont veel overeenkomsten met de kerktoren van Peer en vooral die van Lommel.

Opmerkelijk zijn de vele tekens die op de toren aangebracht zijn: maalkruisen, ruitkruisen, een odalteken, een zandloper en een ingewikkelder metselteken. Omdat de tekens niet symmetrisch over de toren verspreid zijn, moeten ze een andere betekenis gehad hebben dan een louter decoratieve.(bron: www.kerkeninvlaanderen.be

Het schip van de kerk werd herbouwd in 1898 in neogotische stijl.

Zuidzijde: maalkruisen onder de lijst boven in de foto

De zuidzijde van de toren is voorzien van talrijke maalkruisen.

Zuidzijde: maalkruisen meer in detail

Liggende odals of gewoon ruit-ornamenten?

Een duidelijk Odalteken

De met algen begroeide noordzijde

Noordzijde: maalkruisen

Gebu-runeteken?

Balen-Rosselaar: Ruïne Sint Luciakapel

De Sint-Luciakapel in Rosselaar, een gehucht van Balen, was een bakstenen zaalkerkje met driezijdige koorsluiting, oorspronkelijk onder een leien dak met dakruiter. De kapel werd opgericht in 1663, verbouwd in 1748 en rond 1900 hersteld.

Na de ingebruikneming van een nieuwe kerk in 1953 geraakte de kapel geleidelijk in verval, bespoedigd door een brand in 1974. In 1976 werd de Sint-Luciakapel beschermd als monument. Samen met de omgeving vormt de kapel ook een beschermd landschap. Tegenwoordig rest enkel nog de ruïne, die in 2001 op een esthetische en ecologische manier geconserveerd werd.

 Ruïne Sint Luciakapel

Ruïne Sint Luciakapel: hart in de kapelmuur

Sint Willibrorduskerk

België