Nederland

België

Frankrijk

Overige landen

Startpagina

Inleiding

antwerpen 2.3-10 antwerpen 2.3-12 antwerpen 2.3-12 antwerpen 2.3-11 antwerpen 2.3-10

Vlimmeren: Sint Quirinus-kerk

De parochiekerk van Vlimmeren is gewijd aan St Quirinus en dateert uit de 14e en 15e eeuw. De toren is van 1771.

Eertijds vond hier verering plaats van de heilige Balbina, de beschermheilige van het pluimvee.

Sint Quirinus werd aangeroepen in verband met oogziekten en zweren.

Balbina was de dochter van Quirinus, een Romeins prefect die de toenmalige paus Alexander in gevangenschap hield.

De paus weet in zijn cel Balbina van een keelkwaal te genezen en daarna laat Quirinus zich dopen met zijn hele huishouding.

Quirinus sterft in 115 als martelaar en Balbina, die maagd bleef, wordt naderhand in de catacomben bij haar vader begraven.

De relieken van Quirinus worden in 1050 door paus Leo IX geschonken aan zijn zus Gepa, de abdes te Neuss. Van daaruit verspreidde zijn cultus zich over Duitsland, de Lage Landen tot in Italië.

Sint Quirinus-kerk

We zien hier een calvariekruis met daaronder een poging om een sterfiguur te metselen. Deze is of mislukt of later door restauraties mismaakt geraakt.

Dit is beter te zien op de foto’s hieronder en zeker als je het vergelijkt met goed gelukte sterfiguren aan de noordzijde van de kerk.

Calvariekruis en ruit

De noordzijde van de kerk met sterfiguur

Detail mislukt sterfiguur?

Sterfiguur in detail

Sterfiguur tussen de ramen

België