Nederland

België

Frankrijk

Overige landen

Startpagina

Inleiding

antwerpen 2.3-13 antwerpen 2.3-15 antwerpen 2.3-15 antwerpen 2.3-14 antwerpen 2.3-13

Minderhout: Sint Clemenskerk

De naam Minderhout verwijst vermoedelijk naar een gebied dat beduidend minder bebost was dan elders in de omgeving. De oudste vermelding, Minrehout dateert uit circa. 1238.

We treffen hier de imposante Sint Clemenskerk aan.

De kerk wordt al in 1238 vernoemd. In 1448 is hij vergroot en drie jaar later voorzien van een toren die er nu nog staat. In de loop der tijden is er geregeld aan verbouwd en hersteld. De laatste restauratie is uitgevoerd van 1982 tot 1992.

Op foto rechtsboven: diverse maalkruisen en een calvariekruis. Aangezien er weinig zon komt, is een noordzijde van zo'n oud gebouw vaak bedekt met een algenlaag.

Toren a/d noordzijde

St. Clemenskerk

De maalkruisen aan de linker kant zijn duidelijk. Rechts is het niet goed te zien. Ook is de vertikale middenstijl, tussen de beide dichte vensters in, hier versierd met geglazuurde koppen.

Toren noordzijde detail

 St. Clemenskerk: toren oostzijde

Achterzijde toren van de St. Clemenskerk

Rechtsboven: niet zo erg gebruikelijk zijn tekens aan de achterzijde van de toren. Maar hier treffen we ze toch aan.

Toren zuidzijde detail

St. Clemenskerk: toren zuidzijde

____________________________________________________________________________

Poppel:  Sint Valentinuskerk

De toren van Poppel is in de stijl van de bekende Kempische gotiek. Dikwijls vinden we juist aan deze torens wel enkele metseltekens.

Ze werden namelijk gebouwd juist in de tijd (16e eeuw) dat de noodzaak gevoeld werd om zulke tekens aan te brengen.

 St. Valentinuskerk

Metseltekens op de toren, zuidzijde

En laag bij de grond in de muur van een zijbeuk nog een bijzonder teken: namelijk een maalkruis met daar doorheen een vuurslag. Die combiu wijst er op dat het een anti-bliksem-teken is.

Het teken is nogal gehavend. Andere vindplaatsen maken duidelijk dat het wel degelijk een dergelijk teken is.

Antibliksem metselteken

België