Nederland

België

Frankrijk

Overige landen

Startpagina

Inleiding

antwerpen 2.3-15 brabant 2.4-1 brabant 2.4-1 antwerpen 2.3-16 antwerpen 2.3-15

Postel: Abdij van de Norbertijnen (vervolg)

Op de buitenmuur, die rond het kloosterterrein loopt, zijn op een klein gedeelte tekens aangebracht. De muur is vermoedelijk uit de 17e eeuw.  

Hart in de zuidelijke Abdijmuur

De zuidelijke buitenzijde ringmuur rond de Abdij

In de buitenmuur van de abdij van de Norbertijnen te Postel treffen we diverse metseltekens aan, veel maalkruisen en aan de noord-oostzijde ook een jaartal: 1623(?)

De zuidzijde lag in de zon en daar bevinden zich een stuk of 5 maalkruis tekens en een hart.

Buitenzijde ringmuur aan de noord-oostzijde

Buitenzijde ringmuur rond Abdij

Buitenzijde ringmuur rond Abdij aan de oostzijde

Buitenzijde ringmuur aan de noord-oostzijde

Oostzijde ringmuur rond de Abdij

Gekoppelde maalkruisen

Jaartallen herhalen zich maar verschillen wel enigszins. Deze cijfers  op de Abdijmuur vormen het jaartal 1615.

Het cijfer 1

Het cijfer 1

Het cijfer 6

Het cijfer 5

België