Nederland

België

Frankrijk

Overige landen

Startpagina

Inleiding

antwerpen 2.3-2 antwerpen 2.3-4 antwerpen 2.3-4 antwerpen 2.3-3 antwerpen 2.3-2

Zandhoven: Hoeve Schoutvorst

De hoeve Schoutvorst was vroeger gerechtsgebouw met dichtbij een galg en een kapel.

Hoeve Schoutvorst 1715

Hoeve Schoutvorst 1715

____________________________________________________________________________

Zoersel: Sint Elizabeth-kerk

Des te vrolijker word je dan weer van zulke duidelijke opvallende tekens als hier in Zoersel.

Het bekende hart en een calvariekruis is het eerste. Maar er is meer.

 

Er is hier ook een hart, waardoorheen een maalkruis is geweven. De ruitvormige voetjes van het maalkruis zijn mogelijk een onduidelijke speelsigheid van de maker.

Maar je kunt je voorstellen, dat er bij de kerk een groot hart was opgericht dat staande gehouden werd op een geraamte van een maalkruis, dat op verstevigde pootjes staat. Zo oogt dit teken.

Van links naar rechts: een hart, een calvariekruis en een kleine ruit. Het hart is aan de onderzijde ook met een ruit verbonden, waarmee het een combiteken wordt.

Zoersel: Voorste hoeve

De 'Voorste hoeve' - of 'Kleine hoeve van Hooidonk' - in Zoersel is een hoeve met losstaande bestanddelen uit het laatste kwart van de 18de eeuw. De hoeve ligt aan de oostelijke zijde van het kasteeldomein van het Zoerselhof.


Voorste hoeve

St. Elizabethkerk

St. Elizabethkerk

De Voorste hoeve van Zoersel in een ander jaargetijde.

De heilige Amelberga van Temse, overleden 772, stamde uit het huis der Pippiniden en werd door haar tante Landrada opgevoed in het klooster van Munsterbilzen en werd daarom ook soms Amalberga van Munsterbilzen genoemd. Ze heeft echter niet van doen met een naamgenoot van Maubeuge.

Zij werd ten huwelijk gevraagd door Karel Martel maar weigerde. Volgens haar vita zou haar aanbidder haar arm hebben gebroken toen die haar naar het altaar wilde slepen.

Er worden aan Amelberga ook enkele wonderen verbonden. Volgens haar vita zou zij mensen gered hebben van reusachtige vissen die opstegen uit de rivieren. Een grote vis zou haar hebben aangeboden om haar op zijn rug over de Schelde te brengen.

Na haar overlijden, voer haar kist op het water zonder roeiers, onder begeleiding van gelijkaardige reusachtige vissen. In de iconografie is haar attribuut dan ook een reusachtige vis (volgens jongere tradities zou dit een steur zijn).

Zij is de patrones van de landbouwers en de zeelui. Te Temse wordt zij aanroepen tegen arm- en schouderpijnen, schipbreuk, koorts en hagel.

Toen Amelberga, een in de achtste eeuw levende Benedictinessenabdis uit het Huis der Pippiniden, na haar overlijden uit de abdij van Munsterbilzen per boot op de Schelde naar Temse gebracht werd, volgde een hele stoet steuren haar. Reeds tijdens haar leven had een grote steur aangeboden haar over de Schelde te brengen.

Sint-Amelbergakerk

St. Amelberga met wapenschild

Dit deel van de gevel is getooid met een groot calvariekruis. Verder moeilijk te vinden: een ruit en een maalkruis. De ruit is dubbelconcentrisch uitgevoerd.

In de gevel tussen de vensters het jaartal 1715 in smeedijzer. Dit jaartal staat ook op een kopse kant in afwijkende baksteenkleur.

Hoe verder je komt in de tijd (hier 18e eeuw!!) hoe minder nog de behoefte aan magische tekens. Dan volstaat kennelijk een jaartal.


De hoeve behoorde oorspronkelijk tot de bezittingen van de Sint-Bernardusabdij in Hemiksem. Voor 1640 werd de hoeve opgedeeld in twee landbouwuitbatingen, die in de 17de eeuw de 'Grote hoeve van Hooidonk' en de 'Kleine hoeve' werden genoemd.

Het woonstalhuis, waarschijnlijk oorspronkelijk opgetrokken in vakwerkbouw, werd in 1751 vervangen door de huidige stenen hoeve. De hoeve bezit ook een monumentale rechthoekige langsschuur, oorspronkelijk opgetrokken in vakwerkbouw.


Zandhoven: Sint-Amelbergakerk

Nog voor de Romeinse tijd was Zandhoven al bewoond. In de 4de of 5de eeuw werd Zandhoven gesticht door de Franken. Daarom zijn er de typische driehoekige dorpspleinen. In 1183 wordt de naam Zandhoven voor het eerst in de geschiedenis vermeld. Het werd dan wel als SANTHOVEN geschreven. Eerst was er het beroepshof. Dat werd na de 18de eeuw vervangen door het vredegerecht.

De kerk is gewijd aan St Amelberga.

België