Nederland

België

Frankrijk

Overige landen

Startpagina

Inleiding

antwerpen 2.3-8 antwerpen 2.3-10 antwerpen 2.3-10 antwerpen 2.3-9 antwerpen 2.3-8

Balen: Sint-Andrieskerk

De Sint-Andrieskerk werd in de 15e eeuw gebouwd in Brabantse hoog-gotiek.

Balen was eeuwenlang één van de voogdijdorpen Mol-Balen-Dessel, aanvankelijk onder de abdij van Corbie, later onder plaatselijke heren zoals de families van Bocholt, De Renesse van Furstenberg en de Mol. In Scheps was er een lokale laatbank. Het dorp bereikte enige bloei dankzij zijn ligging aan het knooppunt van wegen naar Antwerpen, Rijnland, Gelderland en Leuven.

In de zevende eeuw bouwde men de eerste kerk van Balen maar deze is in de negende eeuw door de Noormannen verwoest.

Ten tijde van Fhilips de Stoute (1384-1404) werd Balen bestuurd door één of twee burgemeesters bijgestaan door schepenen. Vanaf 1456 voegde Filips de Stoute hierbij nog een raad van zes gezworenen.

 In 1444 begonnen de Balenaren op eigen initiatief en kosten een kerk te bouwen die in 1508 voltooid was. In 1445 bouwde men de eerst windmolen in Balen.

Een eenvoudig ruitteken op de muur. Op de foto rechts nog een keer uitvergroot.

Maar ook een natuurstenen wijdingskruisje

Links: 2 maalkruisen op voorkant toren

Rechts: op de foto is het Latijnse kruis nog goed te ontdekken, maar is daar boven ook nog vaag een maalkruis te zien?

En ook aan de zuidzijde nog een paar grote maalkruisen. Hier zijn beide wel even groot. Vermoedelijk is er aan de voorzijde een inschattingsfoutje gemaakt.

Balen-Keiheuvel: Kapel Sint-Jans Onthoofding

De kapel Sint-Jans Onthoofding te Gerheide bij Balen werd in 2007 op de lijst der beschermde monumenten geplaatst. Omstreeks 1650 teisterde de veepest het gehucht en om de plaag te bezweren bouwden de inwoners er een stenen kapel. De kapel, een ware kopie van de kapellen te Schoor en te Rosselaar, is opgetrokken in een Kempense gotiekstijl.


Westgevel kapel met jaartal 1693

Balen-Schoor: Kapel van Sint-Thomas van Canterbury

De kapel van Sint-Thomas van Canterbury, Schoor te Balen is sinds 1948 beschermd. Het is een bakstenen zaalkerkje met driezijdig gesloten koor en dakruiter. De westgevel is gesloten, in de zuidelijke gevel zit een deur met korfboog. Gedeeltelijk dichtgemetselde spitsboogvensters verlichten het koor.

De datum '1618' in de zuidelijke gevel verwijst waarschijnlijk naar de verbouwing in laatgotische stijl van de kapel van het eind van de 16de eeuw.

Eind 20ste eeuw kreeg de kapel een restauratiebeurt.

Een hart en een maalkruis zijn de enige versiering op de westgevel van dit kapelletje in Balen-Schoor.

De Sint-Andrieskerk van Balen

De Sint-Andrieskerk

Een ruitteken

Het gebouw is volledig opgetrokken in baksteen; bovenop het zadelvormig leien dak staat een klein zeshoekig torentje waarin een klokje hangt. De muren van de kapel worden ondersteund door tien korte steunberen.

De grote ramen, twee in elke zijgevel, worden bekroond door ronde bogen en zijn gemaakt in mat geel glas. De ingangsdeur bevindt zich in de zijgevel. Het (ver)bouwjaar 1693 van de kapel werd in de westgevel ingemetseld; in deze gevel werd ook een nis uitgespaard. Van de inboedel van de kapel is ter plaatse niets meer terug te vinden.


De kapel Sint-Jans Onthoofding te Gerheide bij Balen

Het (ver)bouwjaar 1693 van de kapel werd in de westgevel ingemetseld. Hier in detail.

De kapel van Sint-Thomas van Canterbury

Hart en een maalkruis in detail

Zuidzijde van de toren

België