Nederland

België

Frankrijk

Overige landen

Startpagina

Inleiding

brabant 2.4-1 brabant 2.4-3 brabant 2.4-3 brabant 2.4-2 brabant 2.4-1

Diest: Het Begijnhof

Het Diester Begijnhof werd in 1253 gesticht door Arnold IV, heer van Diest.  Het poortgebouw werd rond 1671 gebouwd in Rubensiaanse barokstijl. Bovenaan staat een sierlijk Mariabeeld omringd door bloemenslingers, festoenen en engelenkopjes.

Aan de binnenzijde staat in een nis het beeld van St. Catharina van Alexandrië, patrones van het Begijnhof.

Het Begijnhof poortgebouw

Hart verbonden met (mogelijk) 2 odals

Deze oase van rust kreeg in de 16e eeuw te maken met een mentaliteitscrisis. Er heersten allerlei mistoestanden zoals lossere zeden, bijgeloof en verminderde devotie.

Pastoor Nicolaas van Esch voerde omstreeks 1540 ingrijpende verbouwingen door. Hij deed bestaande huisjes afbreken en het geheel opnieuw aanleggen volgens een rechtlijnig schema, met de kerk, plein en infirmerie in het middelpunt.

De conventen en begijnwoningen werden in bak- en zandsteenstijl herbouwd, meestal met verwerking van ijzerzandsteen. Hij pleitte ook opnieuw voor eenvoud, soberheid en godvruchtigheid. Het religieuze leven werd intenser en aan wantoestanden werd een einde gemaakt.

Het besloten karakter van het hofje werd meer benadrukt.

Er waren 5 conventen, nl: het H. Geestconvent (7 begijnen), Calvariebergconvent , Engelenconvent (9 begijnen), Apostelenconvent (12 begijnen), Novitieconvent en in totaal een 80-tal woningen.

Stevige ruit in hoek van gevel poortgebouw

Eenvoudig ruitsymbool

Hart in zijgevel van woning

Ornamentele muurdecoratie?

Diest: De Begijnhofkerk


De Begijnhofkerk is gebouwd in ijzerzandsteen. Zoals te zien is, is deze steensoort sterk aan erosie onderhevig. Een groot probleem met restaureren is dat deze steensoort (Diestiaan) helaas op lijkt te zijn en niet meer gewonnen kan worden.


België