Nederland

België

Frankrijk

Overige landen

Startpagina

Inleiding

limburg 2.6-1 limburg 2.6-3 limburg 2.6-3 limburg 2.6-2 limburg 2.6-1

Sint Truiden: De Abdijtoren

De Abdijtoren van de 11e eeuwse kerk is 65 meter hoog en zeer massief. Ze is later meermalen verhoogd waarbij in de 13e en 14e eeuw ook gotische delen zijn toegevoegd. In de 16e eeuw zijn bakstenen zijtorentjes aangebracht.

Bijzonder opvallend is dit teken dat bestaat uit de combinatie van een ruit en een maalkruis.

Op de foto rechtsboven zien we wel duidelijk, dat er een calvariekruis gemetseld is in deze trans van de toren.

De abdijtoren met hier een calvariekruis

Sint Truiden: St. Gangulphus kapel

Gangulphus was een Bourgondische grootgrondbezitter ten tijde van Pepijn de Korte in de 8e eeuw. Volgens de legende was hij een vertrouweling van Pepijn de Korte, die op een van zijn jachttochten een miraculeuze bron ontdekt had.

Toen Gangulphus vermoedde dat zijn vrouw hem bedroog met een priester en zijn vrouw dat ontkende, vroeg hij dat zij haar hand in de bron hield en haar hand en arm kwamen volledig verbrand uit de bron. Hij stuurde zijn vrouw weg en verbande de priester, maar die nam wraak en vermoordde Gangulphus.

Hij is de patroon van de leerbewerkers, schoenmakers, kinderen en paarden en wordt aangeroepen tegen kniepijnen, huid- en oogziekten en bij echtelijke moeilijkheden en overspel.

Zijn verering verspreidde zich vanuit bisdom Langres, waar zijn relieken worden bewaard, over westelijk Europa.


Noordmuur met calvariekruis

Op de noordmuur treffen we twee tekens aan: het grote teken is duidelijk herkenbaar als een calvariekruis.

Het kleine teken lijkt nog het meest op een monstrans waarin de hostie wordt getoond. Als teken staat het dan voor 'het brood des levens'.


Een montransteken

St. Gangulphuskapel

De noordmuur van de St. Gangulphuskapel

St. Truiden: de Abdijtoren

Ruit met maalkruis

België