Nederland

België

Frankrijk

Overige landen

Startpagina

Inleiding

limburg 2.6-4 limburg 2.6-6 limburg 2.6-6 limburg 2.6-5 limburg 2.6-4

Houthalen-Laak: OLV-van-Zeven-Weeënkerk

De Onze-Lieve-Vrouw-van-Zeven-Weeënkerk is de voormalige parochiekerk van het gehucht Laak, in de Belgische gemeente Houthalen-Helchteren, gelegen aan Daalstraat 122.

De patroonheilige van de kerk wisselde nogal eens. In 1497 betrof het de Heilige Quirinus van Rome, in 1516 was er sprake van de Heilige Quintinus.

De Mariaverering, die ook in deze kerk plaatsvond, culmineerde in 1734 tot een wonderbaarlijke genezing, die werd toegeschreven aan de bijzondere bijstand van de Heilige Maagd. Hierdoor ontwikkelde de kerk zich tot een drukbezocht bedevaartsoord. Zo werd de kerk, omstreeks 1770, toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw-van-Zeven-Weeën. Deze werd hier vooral aangeroepen tegen maagpijn, lastige kinderen, stervensgevaar, bedwateren en allerlei ziekten.

Restant van een calvariekruis

Kerk met een opvallende hoed als bekroning

De toren is laat-gotisch, ca. 1500. Aan de kleur van de gemetselde stenen is te zien dat er een groter vlak opnieuw gemetseld is. Hierdoor is alleen de voet van het calvariekruis bewaard gebleven.

____________________________________________________________________________

Houthalen: Sint Martinuskerk

Al in 1223 is er sprake van een kerk (romaans). De bouw van een gotische kerk begon in het begin van de 15e eeuw. Het koor is van 1437, de toren van ca. 1500. Ze werden vervaardigd uit Maaskeien en mergel. Het schip is gesloopt en vernieuwd in 1938.

En ook hier schitterend extra groot uitgevoerd: het kwaadbezwerende maalkruis, geflankeerd door 2 Tau-kruisen, refererend aan St. Antonius.

 

 Tau-kruisen flankeren een maalkruis

____________________________________________________________________________

Zonhoven: Kapel Ten Eikenen

Kapel Ten Eikenen staat in het Zonhovense gehucht Ten Eikenen. Het is een gotische kapel in baksteen en natuursteen. Ze werd in diverse stadia gebouwd tussen eind 15e en midden 16e eeuw.

Wonderlijk om hier te zien dat er een ruit is tussengevoegd tussen de onderdelen van het calvariekruis.

De ster als symbool kan meerdere betekenissen herbergen: het kan verwijzen naar de ster van Bethlehem, naar de Christus als de Morgenster of naar Maria, de sterre der zee (stella maris). Maar er kan ook een oudere betekenis van het hexagram in schuilgaan, waarbij het een krachtig teken was tegen hekserij.

Mogelijk ontbrak het hier aan stenen met blauwe kopse kant, waardoor het patroon niet kon worden voortgezet. Maar het kan ook door latere restauraties verstoord geworden zijn.

Een verminkt teken

Een hexagram zien we ook op een christelijke kerk

Het calvariekruis in detail

Kapel met bijzonder calvariekruis

Kapel Ten Eikenen

St. Martinuskerk met kelk en kalvariekruis

De St. Martinuskerk

Tau-kruis

België