Nederland

België

Frankrijk

Overige landen

Startpagina

Inleiding

west-vlaanderen 2.1.5 west-vlaanderen 2.1.7 west-vlaanderen 2.1.7 west-vlaanderen 2.1.6 west-vlaanderen 2.1.5

Krombeke: Sint Blasiuskerk

De kerk van Krombeke heeft Sint Blasius als patroonheilige. Het is een driehoekige laat-gotische hallenkerk, waarvan de oostpartij met koor en kapellen vroeg 15e-eeuws zijn en de vieringtoren 16e eeuws.De onderbouw van noord-zuid en westgevel bestaat geheel of gedeeltelijk uit natuurstenen metselwerk.

De kerk van Krombeke

In detail een maalkruis

Op foto links onder een maalkruis en rechts onder een calvariekruis, beiden in een heel lichte steen uitgevoerd.

Detail van calvariekruis

____________________________________________________________________________

Leisele: Sint-Martinuskerk

De Sint-Martinuskerk is een laatgotische hallenkerk van rond 1500. De kerk werd meermaals door brand geteisterd, de laatste keer in 1909. Dat aan de gotische kerk een Romaans bedehuis voorafging, valt af te lezen uit het ijzerzandsteen waarmee een deel van de centrale westgevel opgetrokken is.

Sint-Martinuskerk

____________________________________________________________________________

Lo (bij Reninge): Klooster Grauwzusters

In het centrum van Lo vinden we het voormalige klooster van de Grauwzusters. Dit waren zusters van de 3e orde van Sint Franciscus.

Het klooster is nu gemeentehuis van de stad. Het klooster werd gesticht in 1492. Een jaar later kregen ze van keizer Maximiliaan I toestemming voor de bouw van een kleine kapel, een eetzaal, slaapgebouw en toren met klok.

De zusters hielden zich in Lo bezig met het bestrijden van de pest.

In de 1e WO moest de toren het onder Duits geweld ontgelden alsmede het 17e eeuws hospitaal aan de oostzijde van de markt.

De toren werd herbouwd en de westvleugel werd historiserend gerestaureerd en aangepast.

Grauwzusters-klooster

In detail Latijns kruis en vuurslag

Links ING-rune en rechts ruit-ornamenten

Lo: Duiventoren op Noordstraat 9

Bewaard is nog de 18e eeuwse duiventoren, versierd met metseltekens.

De duiventoren maakte deel uit van het complex van de oude Sint Pieters-abdij van Lo-Reninge, die inmiddels in gebruik is als hotel.

Als metseltekens een maalkruis, hart- symbool, ruitteken en een 7? te zien rechtsboven op de detail foto.

Lo: Sint Pieterskerk

Het oudste gedeelte, het gotische priesterkoor stamt uit de 13e eeuw. In 1119 wordt reeds melding gemaakt van de kerk; later is die verschillende malen verbouwd. Tussen 1435 en 1496 werden de zijbeuken en het zuidertransept verder opgetrokken.

De hallenkerk in neogotische stijl was vroeger een deel van de Sint-Pietersabdij van de Augustijnen. De monniken gebruikten het deel van de kerk tussen het transept en het priesterkoor, voorzien van een houten koorgestoelte uit 1624. De noorderbeuk deed dienst als abtskapel. De abdij heeft 1093 als stichtingsdatum en werd in 1797 verlaten als gevolg van de Franse revolutie. Plundering in 1478 en een brand in 1580 maakten heropbouw noodzakelijk. Die gebeurde in dezelfde stijl. In 1847 werd de abdiekamer die de parochiekerk afsloot van de abtskapel afgebroken. Een neogotischetoren verving de oude, romaanse vieringtoren (1866-1869). De volgende heropbouw volgde na de verwoesting van de kerk in 1915 tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Het oudste gedeelte, het gotische priesterkoor stamt uit de 13e eeuw. In 1119 wordt reeds melding gemaakt van de kerk; later is die verschillende malen verbouwd. Tussen 1435 en 1496 werden de zijbeuken en het zuidertransept verder opgetrokken.

De hallenkerk in neogotische stijl was vroeger een deel van de Sint-Pietersabdij van de Augustijnen. De monniken gebruikten het deel van de kerk tussen het transept en het priesterkoor, voorzien van een houten koorgestoelte uit 1624. De noorderbeuk deed dienst als abtskapel. De abdij heeft 1093 als stichtingsdatum en werd in 1797 verlaten als gevolg van de Franse revolutie. Plundering in 1478 en een brand in 1580 maakten heropbouw noodzakelijk. Die gebeurde in dezelfde stijl. In 1847 werd de abdiekamer die de parochiekerk afsloot van de abtskapel afgebroken. Een neogotischetoren verving de oude, romaanse vieringtoren (1866-1869). De volgende heropbouw volgde na de verwoesting van de kerk in 1915 tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Sint Pieterskerk

Detail van een maalteken

Drie maalkruizen aan elkaar en het hartteken

Duiventoren

Duiventoren detail

Metseltekens in detail

Onduidelijk teken, mogelijk onderste deel van een calvariekruis.

België