Nederland

België

Frankrijk

Overige landen

Startpagina

Inleiding

west-vlaanderen 2.1.7 oost-vlaanderen 2.2-1 oost-vlaanderen 2.2-1 west-vlaanderen 2.1.8 west-vlaanderen 2.1.7

Waregem-Vichte: De Oude Kerk

De Oude Kerk dateert oorspronkelijk uit 1110. Het was een eenvoudige zaalkerk in Doornikse steen met een klokkenmuur, gebouwd in opdracht van monniken uit Reims.


Waregem-Vichte: de Oude Kerk

Het ruitteken

De grootste uitbreiding kende het kerkje in de 14de eeuw. Binnenin vindt men merkwaardig en vrij uniek stucwerk uit de 17de eeuw, alsook een zeldzame koperen grafplaat voor Florentine Wielant, een van de echtgenotes uit het geslacht "van der Vichte". Thans wordt het oude kerkje gebruikt als expositieruimte en cultuurcentrum.


____________________________________________________________________________

Watou: Sint-Bavokerk

Een cultureel zomerfestival met opvallende gekleurde duifjes op de daken in het centrum. Maar ook metseltekens op de kerktoren van de Sint- Bavokerk. Deze is gedeeltelijk nog uit de 12e eeuw.

Op de foto’s onder zijn maalkruizen te zien en gekleurde duiven vanwege het zomerfestival ter plaatse

Sint-Bavokerk van Watou

____________________________________________________________________________

Wulvergem: Sint-Machutuskerk

Al in 703 wordt het dorp in een akte vermeld onder de naam Wulferisele, waarbij een zekere Wulfer zijn hoeve schenkt aan de abdij van St.-Winoksbergen. De naam “Wulvergem” zou dus betekenen: de woning van Wulfer. In het Veurnse vinden we het dorp Wulveringem. Beide dorpen worden wel eens met elkaar verward, maar zijn geheel apart.

De vooroorlogse kerk van Wulvergem was een gotische hallenkerk met drie beuken, een zware toren en een scherpe spits. Na de Eerste Wereldoorlog werd ze ongeveer in dezelfde stijl heropgebouwd. Ze is toegewijd aan Sint-Machutus en deze gemijterde heilige wordt/werd aangeroepen tegen reuma, kinderziekten, verlamming en zenuwziekten.

In de kerktorenmuur is naast het wapenschild van de familie Le Cocq een bisschopsstaf ingemetseld die herinnert aan de bisschoppelijke waardigheid van haar patroon. Deze staf heb ik niet kunnen ontdekken.

Machutus is ook bekend onder zijn Franse naam St.-Malo.Over de Wulvergemse heilige werd een legende opgetekend door Guido Gezelle. Het verhaalt de belevenissen van de Ierse heilige Machutus en de walvis.


De vage gele tekens zijn mogelijk maalkruisen geweest. Het overduidelijke witte teken rechs onder doet denken aan de ING-rune, aan de uiteinden afgezet met wijdingskruisjes.

Sint-Machutuskerk details

____________________________________________________________________________

Wulveringem: Onze Lieve Vrouwekerk

De kerk van Wulveingem is gewijd aan Onze Lieve Vrouwe.

Aan de zuidzijde zijn op de dwarsbeuk uiterst vage tekens te zien, het meest duidelijk is nog een maalkruis rechtsonder.


De zuidelijke dwarsbeuk

Ooit was de kerk (ook nog in 1770) omringd door een slotgracht, net als een aantal boerderijen uit de omgeving.

De kerk had een voorganger, gebouwd in de 12e eeuw uit ijzersteen. Deze robuuste romaanse kerk werd in verschillende eeuwen verbouwd. De hallenkerk kreeg 3 gotisiche koren.

De middentoren is in 1722 ingestort en later vervangen door een houten vieringstoren.


 


De Onze Lieve Vrouwekerk

Een maalkruis rechtsonder is het meest duidelijk te zien.

Maalkruis in de kerktoren

Maalkruis in de kerktoren

ING-rune met wijdingskruisjes

Maalkruis teken

Ruittekens in het metselwerk.

België