Nederland

België

Frankrijk

Overige landen

Home

Inleiding

Frankrijk Frans Vlaanderen 3.1-2 Frans Vlaanderen 3.1-2 Frans Vlaanderen 3.1-1 Frankrijk

Frankrijk

Bavinckhove: Kerk

Links op de gevel een hart met scherpe punt. Nu is in baksteen een punt al snel wat scherper dan misschien bedoeld. Toch denk ik dat we ergens rond 1500 moeten zitten met deze metseltekens. Het hart kan heel goed de liefde tot Maria moeten verbeelden. Voor 1450 had het hartsymbool nog geen scherpe punt.

Andere mogelijkheid is dat huwelijken voor de kerk in het kerkportaal plaatsvonden. Het hart kan verwijzen naar de huwelijksvoltrekking.

Bavinckhove: kerk

Muurteken op zuidmuur

Het is heel waarschijnlijk dat hier de staf van de engel Gabriel is weergegeven.

Deze engel wordt vaak afgebeeld met een dergelijke met linten omwikkelde staf. zie foto.En voorts zien we ruiten, die vermoedelijk in het teken staan van vruchtbaarheid. En dat kan slaan op gewas, vee en/of de dorpsbevolking.

De engel Gabriel

Muurteken op zuidmuur

Ochtezeele: Église Saint Omer

De kerk is gewijd aan St Omer (ook wel Audomarus geheten). Hij was bischop en leefde van 595 tot 670. Geboren in Normandie, werd monnik nabij Besançon. En werd door koning Dagobert in 637 benoemd tot bisschop van Thérouanne, wat nu Pas-de-Calais is. Hij stichtte er 2 kloosters, dicht bij elkaar. Later groeide deze plek uit tot het stadje St. Omer.

Hij is beschermheilige van de blinden, aangezien hij op latere leeftijd blind werd.

 Kerk met muurtekens

 Kerkmuren zijbeuk

Arneke: De Saint-Martin kerk

Deze kerk werd gebouwd tussen 1593 en 1609 op de ruines van een eerder heiligdom dat, als gevolg van oorlogen in de XVIe eeuw, al een paar keer in de as was gelegd en uit grijze natuursteen was opgetrokken.

Het is een fraai voorbeeld van een hallenkerk met 3 beuken die ongeveer even hoog zijn.

Deze kerk is het centrum van een pelgrimsroute naar Saint Gohard, van wie wordt gezegd dat hij pastoor was van Arneke voor hij bisschop van Hildesheim in Duitsland werd. Hij is vermoedelijk nooit in Arneke geweest, maar wat wel zeker is, is de verering door de Benedictijner monniken van de Abdij van het nabijgelegen Bergues.

Gelovigen kwamen van ver om tot Saint Gohard te bidden bij zijn reliekbuste voor genezing van reuma en hernia. De novene (een 9 dagen 'durend' gebed) begint ieder jaar op 9 mei.

De naam van St. Gohard leeft in Zwitserland voort in de naam van een tunnel en pas: de St. Gotthardtunnel.

Voorzijde toren

Achterzijde kerk