Nederland

België

Frankrijk

Overige landen

Home

Inleiding

Frans Vlaanderen 3.1-1 Frans Vlaanderen 3.1-3 Frans Vlaanderen 3.1-3 Frans Vlaanderen 3.1-2 Frans Vlaanderen 3.1-1

Frankrijk

Ledringhem: Kerk

De kerk is van het type hallenkerk met 3 beuken van gelijke afmetingen, gewijd aan Sint Omer en dateert uit de 16e eeuw.

 Een veelvoud aan tekens

Kerk van Ledringhem

Mesteltekens in diverse kleuren

Hier stond het versieren al weer meer voorop

Ornamenteel metselwerk

 Jammer van de begroeiing

Het raam is later aangebracht

Zegerscappel: De Sint Omer kerk

Zegerskappel werd in 1119 al genoemd als Sigeri Capella. Het dorp hoorde bij het graafschap Vlaanderen. Enige jaren na de Beeldenstorm werd de kerk in 1585 nog vernield door de Geuzen.

De heerlijkheid van het kasteeltje van Orval was tot aan de Franse Revolutie in handen van de families de Handtschoewerker, Damman en Quekebijl.

Het dorpje was Vlaamssprekend tot in de twintigste eeuw.

Uit een opschrift op de zijmuur (zie foto onder) blijkt deze kerk uit 1614 te zijn.

 De betekenis van de grote ruit is onduidelijkToverknoop met mogelijk staf van Gabriel

Maalkruis in ruit-teken van Gabriel

Kalvariekruis

Hartjes op een hoek

Diverse tekens waaronder de toverknoop

De kerk van Zegerscappel