Nederland

België

Frankrijk

Overige landen

Home

Inleiding

Frans Vlaanderen 3.1-5 Frans Vlaanderen 3.1-7 Frans Vlaanderen 3.1-7 Frans Vlaanderen 3.1-6

Frankrijk

Cassel: Onze-Lieve-Vrouw van de Crypte

De gotische hallenkerk Onze-Lieve-Vrouw van de Crypte met fraai interieur.

Op het einde van de 10e eeuw stond hier een parochiekerk die aan Onze-Lieve-Vrouw was gewijd. Ze werd in 1290 heropgebouwd en in 1300 ingericht als kapittelkerk met 12 kanunniken. Op het einde van de 16e eeuw werd ze geplunderd en in brand gestoken door de geuzen. De kerk werd achtmaal tot puin herleid en telkens weer heropgebouwd. Tijdens deFranse Revolutie diende ze tot paardenstal, gevangenis, hospitaal en tempel van de Rede. Het orgel dateert uit de 17e en 19e eeuw. De kerk is sterk verwaarloosd, maar wordt momenteel gerestaureerd.

Op en aan de kerk is geen metseltekens aangetroffen. Wel is er bijzonder metselwerk te zien.


Een bijzonder metselpatroon

____________________________________________________________________________

Lederzeele: Woonhuis in de omgeving

Calvariekruis aan huis op hoek D26 en weg naar Leederzeele

____________________________________________________________________________

Eecke (Eke): Église Saint-Wulmar)

Een plaatsje net over de Franse grens bij Abele. Er werd een kapel in het dorp gesticht naar aanleiding van de door van St Wulmar in 697.

Wulmar was een man uit de buurt en zou daar drie dagen in de kruin van een eik hebben gelogeerd. Hij bekeerde zich tot het christendom en stichtte het klooster van Samer.

De eerste vermelding van het dorp Eeke stamt uit 1263. De naam verwijst naar eik.

Er is nog een andere bron die vermeldt dat de dorpskerk van Eke is gewijd aan St. Dorothée, een martelaar uit de begintijd van het christendom, van wie er relieken worden bewaard. St Dorothée wordt aangeroepen i.v.m. huidziekten.

Kerk oostzijde

Kerk met los staande klokketoren

Oostzijde maalkruisen en ruiten

Diverse maalkruisen op de zuidzijde

Zuidzijde maalkruisen dichterbij

Zuidzijde maalkruisen dichterbij

Eecke: Woonhuis

Op de zijmuur van dit woonhuis treffen wij op de zijmuur een hexagramteken aan.

____________________________________________________________________________

Eringem: Woonhuis

Een huis langs de kant van de weg. Met aan 3 kanten metseltekens.

Jaartal 1779 (?). Wat de V-vormige tekens boven de kelderraampjes te betekenen hebben of waarvan het misschien een relict is, is zo niet te zeggen. De aanzet tot hartjes misschien?

Calvariekruis met jaartal

Woning in Eringem

Teken dat mogelijk een kelk moest verbeelden

Andere zijde met calvariekruis

Op deze kerk zijn diverse maalkruisen en ruiten te vinden.

Onze-Lieve-Vrouw van de Crypte

Hexagram teken