Nederland

België

Frankrijk

Overige landen

Home

Inleiding

Thierache 3.2-9 Thierache 3.2-11 Thierache 3.2-11 Thierache 3.2-10 Thierache 3.2-9

Frankrijk

Marfontaine: Kasteel

Aan het kasteel van Marfontaine is nog heel wat te beleven op metseltekengebied.

Het meest frappant is de weergave van een mensfiguur.

Wat is er over het kasteel te vertellen:

De bouw vond plaats in 1617-1621. Marguerite de Beaumont liet haar naam bovenin vastleggen in het metselwerk en liet de naam omringen door 2 symbolen: rechts het familiewapen van Beaumont en links de 'handtekening' van de bouwmeester.

Volgens een internetbron (M.Nuttens) zou de mensfiguur mogelijk slaan op een overledene, nl. de echtgenoot van Marguerite: Jacques Raoult de Fay d'Athies. Erboven 2 urnen en er onder 2 harten, die de echtelijke liefde symboliseren.


Kasteel van Marfontaine

Kasteel van Marfontaine

De foto boven geeft een indruk van het kolossale gebouw. De toegang is opzij aan de rechterkant.


Op de foto hierboven en hieronder een kijkje op de binnenplaats van het kasteel. Op de muur o.a. het wapen van de familie van Beaumont. De letters Zolau op de muur worden voorafgegaan door het erboven geschreven woord, dat slechts met moeite wetenschappelijk kan worden vastgesteld: Nicola Zolau.

Helaas is deze naam niet thuis te brengen en blijft als geheel een mysterie. (bron: M. Nuttens).

Boven in: MARGUERIT(A)

Doorkijkje binnenplaats

Binnenplaats

Binnenplaats

De grote letters, direct onder de daklijst, vormen de naam Marguerite de Beaumont.

Op de foto hieronder zie je links een omgekeerd hart boven een crucifix. Volgens diezelfde internetbron zou dit slaan op het einde van een liefde.

Rond het kasteel werd een verdedigingsmuur aangelegd, waarvan nog 2 torens over zijn. De andere torens en grote delen van de muur zijn vernield in de 1e W.O. om een spoorlijn aan te leggen, die er nooit gekomen is. Ook de torens zijn versierd met ruitmotieven.

Voharies: Boeren woonhuis

Een boeren-woonhuis met het jaartal 1785. Het aanbrengen van een stichtingsjaartal blijft nog lang in gebruik.

Lugny: Kerkje

Een romantisch aandoend kerkje treffen we aan in Lugdy, gewijd aan Saint Quentin. Maar toch wel weer wat metseltekens op een manier aangebracht, dat de maker ervan zich bewust was van een symbolische waarde. Een maalkruis rechts van de ingangsdeur.

Met aanbouwen uit later tijd heeft deze kerk de eeuwen getrotseerd.

Woning met jaartal 1785

Vooraanzicht toren

Maalkruis naast ingangsdeur

Zuidzijde totaal aanblik

Nog een paar 'verdwaalde' tekens op een andere kant van de toren.

Een combiteken van maalkruis en hart.

Dan een hart en rechtsboven iets wat op een kelk lijkt.

Voor de hand ligt hier om te denken aan: liefde, geloof en hoop.

De tekens voor geloof en liefde zijn algemeen bekend.

Maar dat hoop wordt weergegeven door een wolk van 'sterretjes', is nog een nieuwe gedachte, die nog verder onderzoekt dient te worden.

Tekens boven de ingang