Nederland

België

Frankrijk

Overige landen

Home

Inleiding

Thierache 3.2-12 Thierache 3.2-14 Thierache 3.2-14 Thierache 3.2-13 Thierache 3.2-12

Frankrijk

Rozoy: Église Sint Laurent

Een plaats met een bijzondere kerk, gewijd aan St. Laurent. De kasteelheer van Rozoy: Hildegaud, liet er in 1018 tezamen met een klooster voor kanunniken ook een kerk oprichten. In de latere middeleeuwen is deze uitgebreid tot de huidige kerk.

Deze bestaat deels uit natuursteen, deels uit baksteen. De baksteen noordmuur is versierd met siermetselwerk in een ruitpatroon.

De kerk, gebouwd met verschillende materialen

De noordmuur

Rozoy: Groot pand bij de kerk

Mogelijk was dit ooit een priesterhuis of school. Veel metseltekens in de muren.

Thenailles: Woonhuis

Woonhuis dat waarschijnlijk vroeger een soort pastorie is geweest. Nu maakt het deel uit van de Mairie (het gemeentehuis). Er is voornamelijk siermetselwerk te zien. De ramen zijn in later tijd aangebracht en hebben het metselwerk ernstig verstoord.

Froidestrées: Église de Sint Michel

De weerkerk van Froidestrées is gewijd aan St. Michel. Op een hogere trans van de hoektoren is het jaartal 1696 ingemetseld.


Leschelles: Église de Saint Pierre

Dit leuke kerkje behoort evengoed tot de weerkerken. Het is gebouwd in de 15e en 16e eeuw en in later eeuwen zijn er aan de achterzijde nog stukken aangebouwd. Het is gewijd aan Saint Pierre.

Église Saint Pierre

Toverknoop en hart

Hoektoren met jaartal en harten

Weerkerk met jaartal 1696 op hoektoren

Onderdeel gemeentehuis, voorzijde huis 1766

Onderdeel gemeentehuis, achterzijde huis 1720

Calvariekruis, staand op een hart

Voorzijde 1729

Toverknoop in de muur naast de poort

Restanten van tekens en siermetselwerk

 Jaartal 1728

Achterkant gebouw

Jaartal 1777 op de muur