Nederland

België

Frankrijk

Overige landen

Home

Inleiding

Thierache 3.2-13 Thierache 3.2-15 Thierache 3.2-15 Thierache 3.2-14 Thierache 3.2-13

Frankrijk

Guise: Woonpanden en kloostermuur

Guise is een dorp in het westen van de Thiérache in Aisne. Het plaatsje wordt nog steeds gedomineerd door de burcht van de hertogen van Guise.

Huis in de stad: jaartal 16xx?

Oostermuur met hart-teken

Woonhuis in de stad nabij de kerk

Detail van woonhuis nabij kerk

____________________________________________________________________________

Malzy: Église Sainte-Aldegonde

Start van de bouw en van de verdediging: 16e en 17e eeuw.

De weerkerk van Malzy

Zuidzijde kerk met jaartal 168?

Noordzijde kerk

Hoektorens aan de achterzijde

Onduidelijke tekens aan de voorzijde, waaronder een hart

____________________________________________________________________________

Wiege-Faty: Woonhuis

Hier een woonhuis met jaartal 1706 en enkele onduidelijke letters

Woonhuis

____________________________________________________________________________

Haution: Église Sainte Elizabeth

Elisabeth van Hongarije (of van Thüringen)

Stakkers met eczeem en haaruitval kunnen de hulp inroepen van Elisabeth van Hongarije. Deze Hongaarse koningsdochter leefde in de 13de eeuw. Nadat haar ouders afstand van haar deden groeide ze op in Thüringen waar ze werd uitgehuwelijkt aan de plaatselijke graaf.

Na de dood van haar echtgenoot trad ze in het klooster en stichtte een hospitaal. Ze verzorgde de armen en de zieken en leefde streng ascetisch, zo streng zelfs dat ze eraan stierf. Vier jaar na haar dood werd zij al heilig verklaard. Wegens haar verzorging van de zieken worden ziekenhuizen dikwijls naar haar vernoemd.

Elisabeth draagt meestal vorstelijke gewaden, een kroon en een scepter. De broden waarmee zij wordt afgebeeld staan symbool voor haar liefdadigheid. Volgens de legende verborg ze broden voor de armen in de plooi van haar rokken. Toen haar gevraagd werd te tonen wat ze verborg, vielen er rozen uit haar rokken, in plaats van broden.

(bron: http://www.religieuserfgoed.be/site/788.html )

De weerkerk van Haution

Zuidmuur met restant van muurteken

Wat intrigeert is de reden waarom hier op 2 plekken tijdens de bouw een teken is gestart en vervolgens mogelijk niet afgemaakt. Zou er iemand dwarsgelegen hebben? Opdrachtgever (bisschop, abt of pastoor?) of de bouwheer zelf, die zich ermee bemoeide?

Hiernaast nog een ruit-teken, maar ook hier onduidelijk wat het originele plan was.

Ruit-teken