Nederland

België

Frankrijk

Overige landen

Home

Inleiding

Thierache 3.2-1 Thierache 3.2-3 Thierache 3.2-3 Thierache 3.2-2 Thierache 3.2-1

Frankrijk

Plomion: Église Notre Dame

Een van de bekendste weerkerken is die van Plomion. Dus daar wil ik mee beginnen. Een grote verscheidenheid aan tekens op diverse plekken aan het gebouw.

Deze kerk is (op de fundering na) volledig gebouwd in baksteen bovenop een oudere kerk. Hier was ook steeds een garnizoen aanwezig.

Deze kerk is het afgewerkte type van een versterkte kerk, dat alle elementen van een vesting heeft: toren, slottoren, torentjes, wachttorentjes en een geheel van meer dan 60 schietgaten. Vele geometrische motieven in baksteen versieren dit gebouw.

En kijk eens hoe majestueus imposant vorm gegeven. Boven de ingang en verder daar weer boven zijn al meteen de eerste metseltekens die in het oog vallen.


Westzijde van de robuuste weerkerk

Op de foto’s hierboven, van de benedenkant, zien we rechts een teken, dat we kunnen duiden als een toverknoop en links een hart dat op een soort van ruit is geplaatst. (Maar mogelijk is door beschadiging van het teken (symmetrie is verstoord) sprake van een een ander teken.)

Op de foto hieronder, van de bovenkant, zien we een als ornament uitgevoerd patroon.

De westzijde

Siermetselwerk

Ruittekens met intern maalkruis

Achterzijde kerk

Gekoppelde ruitteken

Maalkruis

Rechtsboven: twee eerder apart in vierengedeelde ruiten nu weer afgebeeld maar nu verenigd in één teken.

Achterzijde

Aan de achterzijde is het bekende maalkruis te zien.

Foto links en linksonder.

Het vereist wat speurwerk, maar op deze donjon is aan de linkerzijde een samengesteld teken afgebeeld: 3 gestapelde harten, waarvan er 2 geoord, boven een toverknoop.

Siermetselwerk

____________________________________________________________________________

Vervins: Église de Notre Dame

Vervins is de hoofdplaats van de Thiérache. Met een geweldige grote toren in het centrum van de stad, onderdeel van de kerk van Notre Dame de Vervins. Ook deze toren/kerk wordt meegerekend tot de weerkerken.

Over de 'opgevulde' tekens onderop durf ik niet zo veel te zeggen. Links en rechts lijken de tekens een middelste teken (een ruit) te flankeren, maar de symmetrie is zoek.

Daarboven het al eerder geziene ruitpatroon.

Vervins, hoofdplaats van de Thiérach

Metseltekens op de toren

Aanzicht kerk