Nederland

België

Frankrijk

Overige landen

Home

Inleiding

Thierache 3.2-20 Thierache 3.2-22 Thierache 3.2-22 Thierache 3.2-21 Thierache 3.2-20

Frankrijk

De linker toren achterzijde

Linker westelijke toren

Rechter westelijke toren

Zuidmuur met jaartal 1699

Linker westelijke toren met indrukwekkende voet

Weerkerk, gewijd aan St. Martinus van Tours

 L'eglise Saint Martin


Vaux-les-Rubigny: Église Saint Sébastien

Een heel speciaal kerkje met veel metseltekens.

Volgens een internetbron zou het kerkje 19-eeuws baksteenmuren hebben. Dit klopt beslist niet.

De onderste stukken muur met metseltekens zijn beslist van omstreeks de 17e eeuw. En die vinden we praktisch rond de gehele kerk.

Dit dorpje valt buiten het departement Aisne en ligt in de Franse Ardennen.

We maken hieronder rechtsom een rondje om de kerk:

Op de foto’s hierboven zien we een hoog koorgedeelte (bevindt zich altijd in het oosten) en een lager schip. Rechtsom lopend komen we bij de zuidmuur van het schip.

Op de foto rechts is een mozaïek van ruiten die de hele muur versierd.

De zuidmuur van de kerk

Weerkerk van Vaux-les-Rubigny

Drie maal een ruit

Boven: hier zijn drie harten te zien, maar bovenin bevindt zich een vreemd teken wat niet meteen is thuis te brengen: een ruit boven twee vleugels? Of is het toch een geknikte vuurslag?

Links: dan komen we ook nog bij een paneel met 3 ruiten.

Wie al meer van metseltekens gezien heeft, raakt nu toch wel overtuigd dat die ruit iets betekent. De vraag is alleen nog steeds: wat precies?

Harten aan de koorzijde

Een streng van harten

En hier, weer een paar stappen verder, is het een ratjetoe van blauwe stenen, waar geen touw meer aan vast te knopen is. Misschien werd een poging gedaan om iets regelmatigs met een hartenpatroon op te zetten, maar als het heeft bestaan, is dit in latere eeuwen door verwoestingen/verbouwingen wel enigszins te niet gedaan. Als je goed kijkt zie je 5 harten aaneen op een rij.

 

 Odal en ruit

Een hart in het oude muurgedeelte

Archon: L'Èglise Saint Martin

Hierboven zien we hem al met de glimmende leien daken.

Twee robuuste torens ter weerszijden van de overkapte ingang.

De beide torens en de zuidmuur zijn voorzien van metseltekens.

Zoals bij de meeste weerkerken is er door de eeuwen heen aan gebouwd en verbouwd. Dat zal ook hier het geval zijn. En 1699 zal dan waarschijnlijk ook een verbouw-jaartal zijn.

Frankrijk