Nederland

België

Frankrijk

Overige landen

Home

Inleiding

Thierache 3.2-3 Thierache 3.2-5 Thierache 3.2-5 Thierache 3.2-4 Thierache 3.2-3

Frankrijk

Saint-Algis: L'Èglise Saint-Algis

Hieronder volgen de foto's van de fraaie weerkerk van St Algis, waarvan de donjon, volgens een internetbron, stamt uit de 16e eeuw.

Ik denk dat de jaartallen, zichtbaar op de muren van begin 17e eeuw meer zeggen over de ontstaansgeschiedenis van het gebouw.

Het christendom vestigde zich al in de 7e eeuw op deze plek door een monnik die er een kapelletje stichtte. De parochie noemt zich in de 12e eeuw naar de kluizenaar Algis, de monnik die de kapel gesticht had. Deze Algis was in de 7e eeuw in Ierland geboren. Hij kwam naar Frankrijk, was leerling van Sint Fursey van Peronne, en stichtte een klooster in de Thiérache. Hij stierf in 686 op natuurlijke wijze.

Autreppes: Église Saint Hilaire

Deze ruige weerkerk staat in Autreppes.

Autreppes is al een oud plaatsje, dat al genoemd wordt als Altripia in 876. Toen nog deel van de kroondomeinen, maar in 915 geschonken aan de Abdij van Saint-Denis.

De kerk, gewijd aan Saint-Hilaire dateert van 1632. Hier zien we een vierkante donjon van 4 geledingen, geflankeerd door 2 hoektorens.

Sint Hilarius was een franse kerkvader uit de 4e eeuw. Hij was bisschop van Poitiers en schreef diverse theologische werken. Hij werd aangeroepen tegen slangen, slangenbeten en achterlijke kinderen.

De westzijde

Westzijde in detail

Links en rechts naast de toegangsdeur (zie foto boven) zien we het ruit-teken. Op de toren een spiraalvormig ornament van de geglazuurde stenen. Voorts veel siermetselwerk.

De kerk van enige afstand

Rechtsboven: we kijken recht tegen het zuidelijke dwarsschip aan.

De ruit-tekens zagen we ook al aan de voorzijde.

Wat hier heel bijzonder is, is dat het lijkt of we hier de figuur van een mens zien aan de rechterkant.

Bij nadere observatie is dat niet zo zeker. Er ontbreken zwarte stenen om de figuur tot een geheel te maken.

Aan de linkerzijde kan een bloemen-motief bedoeld zijn als verwijzing naar Maria.

Zuidelijke dwarsbeuk

Een mensfiguurtje?

De noordzijde

Linksboven: van de noordkant zien we dat zowel symbolen als ornamenten zijn toegepast in het metselwerk.

Rechtsboven: tot tweemaal toe zien we hier de het teken van de 'siamese' ruit. Met rechts van de bovenste dan weer een enkele ruit.

De zuidelijke hoektoren

De noordzijde

Zuidelijke toren

Saint-Algis: donjon

Hierboven de donjon in zijn volle glorie.

Hieronder een detail van de zuidmuur. Hoog tegen de muur zien we een ruit met daarop een hart met daarop een kruis. Dit moet wel enigszins doordacht gebeurd zijn, want de metselaar is er toch 1 a 2 dagen mee bezig geweest.


Zuidmuur donjon met calvariekruis

En zo ziet we de donjon er met de kerk op wat afstand uit.

Kerk vanuit het zuiden gezien

Onder aan de donjon is een jaartal zichtbaar.

Helaas is het eeuwgetal (5 of 6) niet leesbaar, doordat er in later tijd een groot raam in is aangebracht, daarbij is de aannemer nogal ruig te keer gegaan en heeft bijna 2 keer zoveel muur weggebroken dan nodig was. Het is keurig gerepareerd, maar zonder het jaartalcijfer.

De donjon meet 7 bij 7 meter en zo groot zijn ook ongeveer de ruimten waarin men kon schuilen en zich verdedigen.

Onderzijde zuidmuur van de donjon

Maar het schip van de kerk (zie foto onder) draagt ook een jaartal maar behalve de 16.. is het lastig leesbaar

Het schip a.d. zuidzijde met jaartal 160x?

Van de hoektorentjes zijn er aan de donjon nog 2 overgebleven, mooi te zien hier hoe zo'n toren leunt op een steunbeer.

Tussen 2 hartsymbolen in zien we hier de letters C B.

Ook is een jaartal gepoogd aan te geven, beginnend met 168?.

Mogelijk staat een bijbehorende 5 nog aan de andere kant van het raam.

In de lijst van monumenten wordt 16e en 17e eeuw aangegeven voor de bouw van deze indrukwekkende weerkerk.

Toverknoop en hart

De noordmuur