Nederland

België

Frankrijk

Overige landen

Home

Inleiding

Thierache 3.2-6 Thierache 3.2-8 Thierache 3.2-8 Thierache 3.2-7 Thierache 3.2-6

Frankrijk

Marly-Gomont: L'Eglise Saint-Rémy

In dit schilderachtige landschap treffen we de weerkerk aan van Marly Gomont.

Duidelijk is ook hier te zien dat de baksteen later is toegevoegd aan de natuursteen.

De kerk is gewijd aan Saint Remi. dit is één van de 5 belangrijkste Franse beschermheiligen. Hij is de man, die koning Clovis ertoe bracht om zich christelijk te laten dopen omstreeks het jaar 500.

Het dorp krijgt pas een naam in de historie rond 1100. De (natuurstenen) voorgevel van de kerk is uit de XIII of XIV eeuw, het schip is er in latere eeuwen bijgebouwd.

 

Weerkerk met grotendeels natuurstenen westzijde

Impressie van het landschap van de Thiérache

Kerk zuidzijde

Ook aan de noordzijde deze gevierendeelde ruit. Met rechts een ruiten-ornament. Als we de gevierendeelde ruit wat organischer en minder hoekig voorstellen, dan komen uit op een soort roos/rozet. De gotische vierpas. Het is maar een idee er zijn geen bewijzen voor.  

Kerk noordzijde

Linksboven: een gezicht op de gehele zuidzijde. De weertorens zijn aan de linkerkant.

Rechtsboven: op een erg vreemd plekje toch een hart en goedbeschouwd is zo'n hart heel hoekig weergegeven.

Englancourt: Sint Nicolas-kerk

En hier komen we bij een echte degelijke weerkerk met maar liefst 4 hoektorens. Dit is St. Nicolas-kerk, daterend uit het eind van de 16e eeuw.

Sint Nicolaskerk

Bij deze weerkerken zijn diverse ramen pas naderhand groter gemaakt of toegevoegd.

Daarbij werd er wel voor gezorgd dat een raam geen zwakke plek was in de constructie.

Kerk met torens op de vier hoeken. Rechts de weertoren

Twee harten, die meestal aangeven dat ertussenin iets om aandacht vraagt. Helaas weten we hier niet meer wat dat is geweest. Het raam is veranderd.

Rechtsboven: even gewoon genieten van die robuuste ongenaakbare kasteelbouw. Toch nog een metselteken midden op de zijwand.

Hartjes in het metselwerk

Toren aan de zuidzijde

Dan is er weer zo'n teken dat we al een keertje eerder zagen, ergens op een pastorie.

Ook hier zou wel eens, net als bij de gevierendeelde ruit in ..... de gotische vierpas bedoeld kunnen zijn.

Als eerbetoon aan wie de roos toekomt.


Fraai gezicht op de weerkerk

Dubbel 'Andreaskruis'

Rechtsboven: zo kon er in de kerk geschuild worden, als er weer troepen plunderende soldaten langskwamen.

Op de 1e verdieping was er een ruime zaal voor de dorpelingen. Er zijn over de 50 schietgaten in de muren.


Voorbeeld van een roosvenster met vierpas