Nederland

België

Frankrijk

Overige landen

Home

Inleiding

Thierache 3.2-8 Thierache 3.2-10 Thierache 3.2-10 Thierache 3.2-9 Thierache 3.2-8

Frankrijk

Saint Pierre-Aigle: Église Saint-Pierre

De weerkerk van St. Pierre. Op internet is nog geen informatie te vinden. Het zal duidelijk zijn dat de kerk gewijd is aan de apostel Petrus.

Dubbelomlijnde ruiten, laag op de foto, ook boven naast de klok en daaronder siermetselwerk van de geémailleerde stenen.

Onder: de ruiten zijn vrij willekeurig hoog op de toren aangebracht.

St. Pierre: weerkerk van enige afstand

Dubbelconcentrische ruiten

Franqueville: Notre Dame

Vlakbij Saint Pierre ligt Franqueville. Wat daar opvalt aan de kerk, gewijd aan Notre Dame, is dat het speciale baksteen-metselwerk van wat latere datum is: nl. 1678. We zien dit trouwens vaker, dat juist het inmetselen van jaartallen het langst is doorgegaan. Mogelijk betrof het hier een restauratie, want de toren zal zeker van ca 1600 zijn.  

De Notre Dame kerk van Franqueville

Weerkerk met jaartal 1678

Rougeries: Kerk

En nog een eindje verder ligt Rougeries. Hier was men ook bezig de kerk te restaureren. Op de achterzijde van het koor zijn metseltekens te zien. De kerk zou ik geen weerkerk willen noemen, maar hij is wel uit dezelfde tijd.

Wanneer je goed kijkt zie je het jaartal 1586. Dat is midden in die roerige tijd van onze 80-jarige oorlog, toen diverse bendes soldaten het land onveilig maakten.

Kerk vanaf de oostzijde

Restauratie van het westelijk deel van de kerk

Ruittekens naast de klok

Siermetselwerk op zijkant van het schip

Achterzijde met calvariekruis in top

Mogelijk is het Romaanse venstertje van een latere datum dan het metselwerk

Kerk aan de zuidzijde