Nederland

België

Frankrijk

Overige landen

Home

Inleiding

Straelen: Kirche St. Peter und Paul

 

Even over de grens bij Venlo ligt Straelen ("im Kreis Geldern" in het district Kleef).

De imposante kerk, gebouwd rond 1400, troont boven de huizen uit. Helaas staat hij nu in de steigers.

De kerk is gewijd aan Petrus en Paulus. Binnen in de kerk zijn 15e eeuwse muurschilderingen van St. Cornelius, St. Antonius en St. Joris en St. Anno.

In 1632 werd Straelen door Frederik Hendrik op de Spanjaarden veroverd, maar later ingenomen door Pruisen. De streek heette vroeger Opper-Gelre en maakte deel uit van hertogdom Gelre.


Pas, als je naast het gebouw staat, zie je hoe indrukwekkend het is. Van op afstand zijn de metseltekens nog niet te zien (zie foto onder).


Foto onder: hier zijn er 2 naast elkaar: links een maalkruis, bekroond met een klein kalvariekruis. Rechts op de beuk een klein kalvariekruis.


Wassenberg: Motte-kasteel

 

Geen metseltekens op dit oude kasteel.  In het Duits heet zo'n onbewoonde vluchtburcht een Bergfried. Wij spreken dan doorgaans van Motte. Vergelijk ook de Motte van Leiden.

 

In de tijd van de Noormannen (eind 9e eeuw) zocht de bevolking een heenkomen op versterkte heuvels in het landschap. Daarop bouwden ze dan een versterkte toren, in de hoop om een eventuele wrede aanval van de Noormannen af te kunnen slaan. Deze Wassenberger Hoch-Motte is, als één van drie in de regio, 'bewaard' gebleven. Het huidige bouwwerk stamt uit 1420 en is nooit bedoeld geweest voor bewoning.Wassenberg: Probsteikirche Sankt Georg

 

Wassenberg is een klein stadje in Rijnland-Westfalen vlak over de grens bij Roermond. Het kreeg stadrechten in 1273.  Naast een Mottekasteel (zie foto helemaal onderaan), vermoedelijk gegrondvest op een Romeins fundament, treffen we hier de St. Georgskirche (St. Joris-kerk) aan. Deze behoorde ooit bij een abdij: het St. Georgs-Stift.


De romaanse kerk werd in 1118 ingewijd. Maar de toren is klaargekomen in het jaar 1420. De bouwmeester is helaas onbekend gebleven.


In 1945 was er veel vernield: het schip van de kerk is in 1955 door nieuwbouw vervangen. Toen kreeg het van de bisschop de eretitel Probstei-kirche.


De metseltekens op de Wassenberger Sint Joris-kerk zijn moeilijk te zien. Het betreffenaan de noordzijde 3 à 4 maalkruisen op rij. Een is niet meer te zien door toevoeging van een raampje.


Dit zelfde beeld zien we ook aan de westzijde. Gelukkig zat er nog geen blad aan de bomen.


De toren in de steigers


Noordmuur kerk 


Een klein calvariekruis boven een maalkruis


Metselteken in detail; tau-kruis staand op een ruit


Kerktoren 


Metseltekens aan noordzijde toren 


Metseltekens aan noordzijde toren: detail 


Metseltekens aan westzijde toren 


Metseltekens aan westzijde toren: detail


Motte-kasteel (herbouw 1420)


Overige landen Duitsland4-2 Duitsland4-1 Duitsland4-2 #top

Foto boven: dit is wel weer interessant;de ruit, die we al zo veelvuldig zijn tegengekomen, wordt hier bekroond met een Tau-kruis, oftewel: een St. Antoniuskruis. Binnen in de kerk bevindt zich ook een muurschildering van St Antonius. En Straelen kent al vanaf de 16e eeuw een St Antonius Bruderschaft.


Overige landen