Nederland

België

Frankrijk

Overige landen

Home

Inleiding

Keulen: Römerturm

 

Hoektoren uit de Romeinse tijd. Dit is nog een restant van de oude Romeinse stadsmuur. In de muur zijn met witte natuursteen diverse tekens aangebracht. Of deze behalve een ornamentele, ook nog een andere betekenis hebben gehad, durf ik niet te zeggen.

 

De Römerturm was de noordwestelijke hoektoren van de stadsmuur van de Romeinse kolonie: Colonia Claudia Ara Agrippinensium (het huidige Keulen) uit de 2e en 3e eeuw na Chr. en is het best bewaarde stuk van deze oude stadsverdedigingswerken.

 

Wat opvalt aan de rijke versiering is, dat er een verschil in vormgeving van de versiering is tussen het onderste deel (tot 4,5 m hoog) en de bovenste 1,25 meter.De bovenste delen moeten na een verwoesting zijn ontstaan.

De tinnen, die de toren bekronen zijn pas rond 1900 aan het bouwwerk toegevoegd.


Römerturm in Keulen


Restant Romeinse stadsmuur


Norden: Rathaus

 

Een vreemd metselteken: een vertikale staf met 3 verdikkingen. Het wonderlijke is, dat we bij de bibliotheek in dezelfde plaats ook ditzelfde vreemde teken tegenkomen. Maar nu te midden van een ruitvormig teken. Het kan een calvariekruis zijn, gezien de voet ervan.


Norden: Bibliothek

 

Hier zien we de tekens, behoorlijk verminkt, ooit aan weerszijden van een ingang. Het ruitvormige teken  heeft binnen in een teken, dat we ook zien op het raadhuis. Hier zou nog eens beter naar gekeken moeten worden, of hier een betekenis uit valt af te leiden.Langerwehe: kasteel Merode

 

De foto is mij toestuurd met de naam Merode. Vermoedelijk het kasteel Merode te Langerwehe.


Lübeck: Kirche Sankt Aegidius

 

De Aegidiuskerk te Lübeck laat ons ook een ruitteken zien voorzien van een centraal geplaatst wijdingskruisje.

Deze kerk is gewijd aan Aegidius van St Giles. De kerk stond centraal in de arbeiderswijk van de stad. De vroegste archiefsporen van een stenen kerk stammen uit 1227. Maar de meeste bouwactiviteiten aan de kerk (koor en zijbeuken) stammen uit de latere middeleeuwen.


Rathaus


Rathausturm


Bibliothek 


Bibliothek 


Slot Merode (Langerwehe?)


Aegidiuskirche Lübeck met diverse ruiten op de toren (zuidzijde)

Duitsland4-2 Duitsland4-4 Duitsland4-2 Duitsland4-4 #top

Overige landen